Home » България » Всички българи от голям регион заработват годишно по 58 бона, но…
Всички българи от голям регион заработват годишно по 58 бона, но…
Всички българи от голям регион заработват годишно по 58 бона, но…

Всички българи от голям регион заработват годишно по 58 бона, но…

Всеки родопчанин годишно заработва по 58 530 лева средно за бизнеса в региона. Това сочи простата аритметика на база данните на Националната статистика.

Нетните приходи от продажби за предприятията в нефинансовия сектор са 1 800 000 000 лева. В тях пък са ангажирани 30 753-ма жители на областта.

147 000 000 лева е реализираната чиста печалба за бизнеса в Смолянско. Тя е генерирани от общо 5 181 предприятия в нефинансовата сфера, посочват статистиците след анализа на дейността на фирмите за 2017 година.

Реализираната крайна печалба за разглеждания период е над два пъти повече в сравнение с предходната 2016-та година.

Микропредприятията, с до 9 заети лица, са с най-голям относителен дял в областната икономика – 91.8% от всички предприятия. Малките, от 10 до 49 заети, са 6.7%, средните предприятия, от 50 до 249 заети- 1.3% и големите с 250 и повече заети – 0.2%.

Фирмите, приключили финансовата година с печалба, са 3 590, със загуба са 950 и с нулев финансов резултат са 641 предприятия. С най-голям положителен финансов резултат е групата на средните предприятия – 48 млн. лв. и големите предприятия – 45 млн. лева. Малките завършват с печалба от 29 млн. лв., а микропредприятията – с печалба от 25 млн. лева.

Произведената продукция в област Смолян е с увеличение от 10.4%.

Водещи в икономиката на областта са предприятията от сектор „Преработваща промишленост”, в които е създадена 54.1% от произведената продукция, следвани от тези в сектор „Добивна промишленост” – 10.3%, в сектор „Строителство” – 8.4% и „Селско, горско и рибно стопанство” – 7.2% от произведената продукция в областта.

Източник: 24smolian.com

Коментирай чрез Фейсбук

Източник:fakti.bg
loading...

Вашият коментар