Home » Tag Archives: депозити

Tag Archives: депозити

0% доходност за депозити на фирми

Лихвите по новите фирмени депозити в евро намаляха до средно ниво от 0%, обявиха от БНБ. Така за първи път през август средното ниво на лихвите намаля дотолкова, че спестяванията на бизнеса в банките носят нулева доходност. Докато лихвите по депозитите намаляват, заемите за домакинствата, както и повечето кредити за бизнеса поскъпват. Годишният процент на разходите (ГПР), който включва освен ...

Read More »

Военните прекратиха търг за черноморски имот

Прекратена е процедурата за провеждане на търга за продажба на поземления имот в местност „Герени“, община Созопол, област Бургас. Решението е въз основа на приключила проверка, разпоредена от министъра на отбраната, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната. По банков път ще бъдат възстановени сумите на участниците за закупени тръжни книжа и внесени депозити за участие в търга. До решението ...

Read More »

Швейцарска банка „ограбва” клиенти милионери

Швейцарските банки ще събират от своите най-богати клиенти допълнителна такса, за да се „грижат” за тяхното благосъстояние. От 6 август 2019 г. най-голямата банка в конфедерацията – UBS, обяви, че депозити на стойност над 500 000 EUR вече ще подлежат на облагане с годишен данък в размер на 0.6%, а тези над 1.8 млн. EUR – с 0.75% от въпросната ...

Read More »