Home » България » Министерство на финансите с много важна информация за бюджета
Министерство на финансите с много важна информация за бюджета
Министерство на финансите с много важна информация за бюджета

Министерство на финансите с много важна информация за бюджета

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към ноември 2018 г. да бъде положително в размер на 2 811,9 млн. лв. (2,6% от прогнозния БВП). На месечна база се очаква дефицит за месец ноември в размер на 32,4 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите.

В структурно отношение салдото по националния бюджет е положително, докато салдото по сметките за средства от ЕС е отрицателно, основно поради по-високите разходи през настоящата година по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към ноември 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 35 801,8 млн. лв. (93,7% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2017 г. се отбелязва ръст от 3 898,4 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3 451,4 млн. лв. (11,3%). Увеличение в размер на 447,0 млн. лв. се отчита и при постъпленията от помощи. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2018 г. са в размер на 32 989,9 млн. лв., което е 83,9 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 29 517,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 994,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към ноември 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец декември 2018 година.

Министерство на финансите с много важна информация за бюджета

Източник: www.blitz.bg

Коментирай чрез Фейсбук

Източник:fakti.bg
loading...

Вашият коментар

x

Check Also

Външно: Ситуацията в Италия е критична

Проливни дъждове и бури, придружени от силни ветрове, на места със скорост до 113 км/ч, ...

Загиналата в Рила – дългогодишен журналист в БТА

Дългогодишен журналист на БТА и бивш главен редактор на „Вътрешна информация“ е загиналата в Рила ...

Нинова: Бюджет 2020 е бюджет на застоя

Бюджет 2020 е на застоя, между първо и второ четене ще внесем своя алтернативен бюджет ...

Драгомир Стойнев: Човечеството ще колонизира Марс, преди да видим тол системата

Зам.-председателят на ПГ на БСП Драгомир Стойнев се пошегува с очакваната тол система по време ...

Приеха държавния бюджет за 2020 г. на първо четене

Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. със 126 ...

Гледат на първо четене бюджета за 2020 г.

Държавният бюджет влиза за първо четене в Пленарната зала на Народното събрание. Депутатите ще гласуват ...