Home » България » Електронен регистър за всички хора с ТЕЛК
Електронен регистър за всички хора с ТЕЛК
Електронен регистър за всички хора с ТЕЛК

Електронен регистър за всички хора с ТЕЛК

Националната експертна лекарска комисия ще води информационна база данни за всички хора, преминали през ТЕЛК/НЕЛК с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане. Това реши Народното събрание миналата седмица при приемането на Закона за бюджета. Ще се създаде също Национална здравноинформационна система, която ще се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването. Системата ще събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез електронен здравен запис на всеки гражданин. Освен това ще включва всички регистри, информационни бази от данни и системи, които се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, лечебни и здравни заведения, НЗОК и застрахователните дружества.

Право на безвъзмезден достъп до Националната здравноинформационна система имат всички граждани, както и застрахователните дружества, лечебните и здравните заведения и Националната здравноосигурителна каса.
Парламентът прие и бюджетите на фондовете за майчинство, трудови злополуки и безработица.

Приходите по бюджета на фонд инвалидни пенсии, несвързани с трудова дейност, са в размер на 296,5 милиона лева. 217,4 милиона са приходите в бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест”, а разходите са малко над 53 млн. лв.

Приходите на фонд “Общо заболяване и майчинство” са 1,1 млрд. лв., като дефицитът е малко над 44 млн. лв.
Приходите по бюджета на фонд “Безработица“ са малко над 315 млн. лв., а разходите – почти 450 млн. лв. Дефицитът в бюджета е около 135 млн. лв.

С приетите бюджети депутатите запазват настоящото равнище на минималното и максималното обезщетение за безработица – 9 лв. на ден минимално обезщетение и малко над 74 лева за максимално. 380 лева остава размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст.
здравето

Коментирай чрез Фейсбук

loading...

Електронен регистър за всички хора с ТЕЛК
Оценете тази публикация

Вашият коментар

Inline
Inline